1 2 3 ... 10 11 »

NYÝAZGULY PIR

Ady yslam dünýäsine ýañ salan Nyýazguly pir barada il arasynda rowaýata öwrülip giden gürrüñlerden başga häzirlikçe suwytly toplap bilen maglumatymyz bolmady. Muña garamazdan ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 35 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

GURBANMYRAT BATMAN

Gökdepe galasynyñ her garyş ýeri ata-babalarymyzyñ şehit ganyna eýlenen. Galanyñ gündogar tarapyndan ilerden gaýra tarap uly ýol geçýär. Şol ýol bilen galanyñ aralygynda ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 20 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

METE HAN

Oguz türk­men­le­ri­niň beýik Hun döwletiniň hö­kümdary (hö­kümdarlyk döwri b.e. öňki 209–174 ý.) Mete hana gadymy atasynyň ady dakylyp, oňa Oguz ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 12 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

Magtymguly eýýamynyň beýik
serkerdeleri

1. Nedirguly şa Afşar – 1688 – 1747-nji ýyllarda ýaşan.

Türkmenleriň kyrkly urugynyň afşar taýpasyndan Eýranyň şasy. Ýiti s ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 21 | Добавил: Has | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0)

Görogly eýýamynyň beýik serkerdeleri

1. Muhammet Togrul beg – 993 – 1063-nji ýyllarda ýaşan.

Seljuk türkmenleriň beýik soltanlygyny esaslandyryjy we onuň ilkinji soltany ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 41 | Добавил: Has | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0)

Gorkut ata eýýamynyň beýik serkerdeleri

1. Bilge han – 716 – 734-nji ýyllarda hökmürowan bolan.

Göktürkmenler soltanlygyny täzeden döretmekde uly orun eýeledi. Bilge han ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 34 | Добавил: Has | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0)

Oguz han eýýamynyň beýik serkerdeleri

1. Tomaris (Tumar)– miladydan öňki VI asyr.

Turan massagetlerinden bolan merdana zenan, Il-ýurda howp abanan pursatda goşuna baş bolupdyr ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 28 | Добавил: Has | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0)

Sahaba Abdyrahman ibn Awf (r.a)

(590 ? -32/652)

Resulallanyň (s.a.w) Jennet bilen buşlanan on sahabasyndan we ilkinji musulmanlardan biri. Kureýş taýpasynyň Beni Zühre tires ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 45 | Добавил: Kakageldiýewa | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (1)

CTO BEЛИКИЙ ПОЛКОВОДЦЕВ:

▶ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СКОБЕЛЕВ

■ Сражения и победы

«Убедите солдат на деле, что вы о них вне боя отечески заботливы, что в бою - сила, и д ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 50 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (3)

SÜLEÝMAN PYGAMBER (a.s)

Süleýman pygamber, Dawut pygamberiñ ogly we Ysraýyl patyşalygynyñ üçünji patyşasydyr.

Süleýman ~ arap dilinde: سليمان, sulaymān; ibrany dilinde: שלמה, Şlomo ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 84 | Добавил: Has | Дата: 27.12.2018 | Teswirler (1)