1 2 3 ... 17 18 »

"GITLERI MEN ÝAKDYM!"

Otstawkadaky podpolkownik Gumenýuk 1970-nji ýylda Brežnewiñ ýörite görkezmesi bilen Gitleriñ jesedini ýakandygyny aýtdy. Ol jesediñ külleriniñ saklanýan ýeri ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY

■ Sözbaşy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Şu topragyň üstünden geçen  Beýik ýüpek ýoly diňe geografiýa, ykdysady taýdan däl, eýsem, ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 8 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GAZNALY TÜRKMEN DÖWLETINIÑ DÖREÝŞI WE ÖSÜŞI

▶ SÖBÜKTEGIN NESILŞALYGYNYŇ DÖREMEGI 

Eýsem, türkmen bäş müň ýyllyk taryhynda ýetmişden gowrak döwleti nähili gurupdyr? Olary nähili ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GAZNALY TÜRKMEN DÖWLETINIÑ DÖREÝŞI WE ÖSÜŞI

▶ GAZNALY TÜRKMEN DÖWLETINIŇ DÖREÝIŞ ŞERTLERI

Taryhyň haýsy eýýamyndan galan taryhy çeşmeleri okasaň, wakalaryň jümmüşinde dal bedewini a ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 20 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ÝEWROPANYÑ ILKINJI UNIWERSITETI KURTUBADA GURULDY

Birmahallar paýtagt şäher bolan Kordowa (Kurtuba) Ýewropada gurulan ilkinji uniwersiteti, katarakta (göz keselleri) operasiýalary edil ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 8 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

RUS ARHIWLERI LENINIÑ ASLYNYÑ ÝEWREÝDIGINI SUBUT ETDI

SSSR-iñ esaslandyryjysy we bolşewik rewolýusiýasynyñ serdary Wladimir Iliç Leniniñ aslynyñ ýewreýdigi hakyndaky gep-gürrüñleriñ soñuna ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 65 | Добавил: Has | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (9)

■ I. W.W.Bartoldyň “Türküstan mongol basybalyşlary eýýamynda” atly işinde türkmen taryhynyň beýan edilişi

Wasiliý Wladimirowiç Bartold (1869-1930) – ajaýyp gündogar ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 25 | Добавил: Sahypjemal | Дата: 09.12.2018 | Teswirler (1)

LENIN ÝÖRITE DEREJELI MASONDY!

Birinji jahan urşy döwründe Russiýada işlän iñlis žurnalisti Wiktor Marsden Lenin hakynda şeýle ýazýar:

"Nemes-ýewreý gatyşykly Leniniñ ýewreý aý ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 46 | Добавил: Has | Дата: 09.12.2018 | Teswirler (0)

LENINIÑ ASLY TÜRKI KOWUMLARDANMYŞ...

Leniniñ aslynyñ türki kowumlardandygy hakyndaky pikiriñ awtory Russiýanyñ we Çuwaşystan Respublikasynyñ Ýazyjylar soýuzynyñ agzasy Albina Ýuratyñ (Lýubi ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 51 | Добавил: Has | Дата: 09.12.2018 | Teswirler (1)

MENIÑ TANAÝAN LENINIMIÑ HAKYKY KEŞBI

1917-nji ýylyñ Oktýabr rewolýusiýasynyñ 100 ýyllygyndan soñ "rewolýusiýa" sözi bilen birlikde Wladimir Iliç Ulýanow-Leniniñ (1870–1924) ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 62 | Добавил: Has | Дата: 08.12.2018 | Teswirler (2)