17:39
Seni ýitiren günüm...
Italmaz NURYÝEW

▶ Seni ýitiren günüm.

Seni ýitiren günüm
Nähili gündi?!
Şol güne men düşünemok şindizem.
Bulut gelip,
Günüñ öñün örtensoñ,
Gijä çalym edip durdy gündizem.
Wah, ýogsam gyş günem däldi-le ol gün,
Ol gün adaty bir günüdi güýzüñ.
Ýöne nämüçindir eşitmeýärdim,
Hemişeki bagşy guşlañ owazyn.
Nirdedir bir ýerde,
irmän çalynýan
Dutaryñ owazam gelýärdi güñleç.
Adamlañ ýüzünde, gygyrsalar-da,
Ne-hä buýsanç bardy,
Ne-de bir gynanç.
Uçup ýören arzuwlarym-
ak guşlam
Gara bulduñ añyrsynda aýlanyp,
Geçip bilmän,
Perwaz urup ýördüler...
A men bolsam, durdum diñe oýlanyp.
Bir görsem,
Köwüşmi-zerden ýasalan,
Jadyly gaýgyñy kürekläp sen hem
Gözýetime-deñze siñip barýardyñ.
Barýardyñ nokada öwrülip kem-kem,
Ne yzyñdan garaýardym gaharly,
Ne çeksem diýýärdim ükenmez näziñ.
Alasarmyk bolup,
Walla añk bolup,
Durdum bir özüm...
Ilkinji söýgimi
ýitiren günüm,
Nähili gündi?!
Şol güne men düşünemok şindizem.
Категория: Goşgular | Просмотров: 169 | Добавил: Has | Теги: Italmaz Nuryýew | Рейтинг: 3.7/3

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 1
0
1  
Şol güne men düşinemok şindizem...

Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: