12:12
Şem

Aşyr Salyh ogly 2017. 02. 16

Arzuw hyýallardyr, haýu höwesleriñ yzy üzülmän edýän hüjümleriniñ otlukly ojagynda kükräp ýanyp duran ýürek, beýle ýanyndaky şemdanyñ üstünde dymyp duran Şeme gözi düşüp, oña oslagsyz soragny atyp;
Ýeri dost, sen nämä dymýarsyñ diýdi. Şem oña:
Maña zerurlyk ody gerek diýip jogap berdi.
Onda ýürek:
Ot mende tutaşdy gel, al!
Şem:
Sag bol dost ! Seniñ ol oduña men tap getirip bilmen. Oña nije ahy nala, dat perýat hem tap getirip bilenok. Men kiçijik sapaga duwlanyp öýüñ törüne ýagty salýan. Sen bolsa dünýäni ýakybam
öz törüñi ýagtyldyp bilmeýärsiñ diýip jogap beripdir.

Просмотров: 110 | Добавил: Gurban_aga | Теги: Aşyr Salyh | Рейтинг: 0.0/0

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 1
0
1  
Ajaýyp tymsal

Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: