10:43
Ökünç

ÖKÜNÇ

Dogrysy özümem düşünmän galdym,
Damdy gözlerimden öýkäñ gözýaşy.
Bagyşla, men seni nä güne saldym,
Kineden başlandy dostlugyñ başy.

Hamana sen meniñ özümki ýaly,
Çünki, indi ýürekdeşem gözlemen.
Dünýämizde bir meñzeşlik bar ýaly,
Saña juda tiz öwrenişdi sözlemem.

Köşeşemsoñ uzak gije ökündim,
Çaga kimin agladymam horkuldap.
Aýtjak zadym aýdyp bilmän çekindim,
Göýä gözleñ bakýan ýaly galpyldap.

Nätanyş dost, sen alysda bolsañ-da,
Saña wepam gursagyma ornady.
Senem meni şeýle güne salsañ-da,
Ýürek seniñ aýdanlarñy oñlady.

Bahargül MEJIDOWA

Категория: Goşgular | Просмотров: 26 | Добавил: Bahargül_Mejidowa | Теги: Bahargül Mejidowa | Рейтинг: 4.0/1

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 0