1 2 3 ... 7 8 »

VI. ÖÝ  WE  OŇA  DEGIŞLI  ZATLAR  HAKYNDAKY  MATALLAR

«Açyl-açyl» hyzmatkär,
«Ýapyl-ýapyl» hyzmatkär. (Gara öýuň serpigi)  ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 11 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

V. ÖÝ  GOŞLARY,  HOJALYK  GURAL-ESBAPLARY  HAKYNDAKY  MATALLAR

Agramy aşykça,
Kölegesi köşekçe. (Ýanlyk) 

Agşam geler leý-leýlim, Ertir gider leý ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 8 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

IV. YLYM-BILIM,  MEDENIÝET  WE  TEHNIKA  HAKYNDAKY  MATALLAR

Ak goluň içinde, garadyr guşy. (Hat) 

Akja geçim ýüzi dişli,
Ýalançyň biler işini. ( ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 22 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

III. ZÄHMET  WE  ZÄHMET  GURALLARY  HAKYNDAKY  MATALLAR

Aç garga agzyn açar,
Laçyn guş başyn atar. (Atagzy we çekiç) 

Adam eli degdigi, Ýeri döre ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

EDEP-EKRAMA ÝUGRULAN YRYMLAR

■ Türkmençilikde başam barmak  bilen süýem barmakdan özge barmaklaryň arasy (syňragyñ) bilen zat almak we bermek gowy görülmeýär.

■ Gijäniň ýaryn ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 35 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (0)

II. ADAM,  ONUŇ  BEDEN  AGZALARY  WE  OŇA  DEGIŞLI  ZATLAR  HAKYNDAKY  MATALLAR

Açylmadyk sandykda,             &n ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 33 | Добавил: Has | Дата: 08.12.2018 | Teswirler (3)

I. TEBIGAT  WE  TEBIGY  HADYSALAR  HAKYNDAKY  MATALLAR

Agajym ýok, guralym ýok,
Suw üstünden köpri gurdum. (Ýapdaky suwuň doňmagy)

Agam pul berdi,&nbs ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 26 | Добавил: Has | Дата: 07.12.2018 | Teswirler (0)

■ 15. Ahmet Ibn Tulunyň adyllygy 

Müsüriň türkmen hökümdarlarynyň biri Ahmet ibn Tulunyň adyllyk çawy alyslara ýaýylan eken. Ol hepdäniň her gününde raýatlaryň arzy-halyna, şikaýatyna ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 55 | Добавил: Has | Дата: 06.12.2018 | Teswirler (1)

«HÜÝRLUKGA – HEMRA» DESSANY / dowamy -4

Elkyssa, Hemra jan sözüni tamam etdi. Indi habary kimden al, Hüýrlukgajandan al. Onyň ýüregine bir howp düşdi. Kenizlereine aýtdy
– How, ke ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 23 | Добавил: Edebiyatcy5066 | Дата: 02.12.2018 | Teswirler (1)

«HÜÝRLUKGA – HEMRA» DESSANY / dowamy -3

Elkyssa, Hemra jan sözüni tamam etdi. Agalary «Jany bir eken mynyň» diýip, öňkidenem gaty süýremäge başladylar. Şo ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 19 | Добавил: Edebiyatcy5066 | Дата: 02.12.2018 | Teswirler (0)