www.kitapcy.ml saýtymyzyñ agzasy hormatly ýaşulymyz, şahyr Garaýolly (Şyhmyrat Abdyllaýew) agamyzyñ doglan güni. Agam sizi ãhli kitapcylar bolup durmuşyñyzda ähli gowluklary arzuwlaýarys. ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 32 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (8)

Doglan günüñ gutly bolsun!

www.kitapcylar.ml edebi-çeper we taryh saýtynyñ adminstrasiýasy saýtymyzyñ işjeñ agzasy Gülälek Begjanowany (nik ady @Raziýe_Soltan) şu gün, 2019-njy ýylyñ 16-njy ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 57 | Добавил: Has | Дата: 16.03.2019 | Teswirler (7)

Dünyädäki ähli gowluklar durmuş basgancagyndan cykan her güniñ yörän ýodalaryna düşelsin! Sen bu gün bir köneje ýaşyñy dyndym etip arzuwy, umydy, saglygy, agzybirligi... bilen täze ýaşyña gadam bas ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 65 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (8)

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYÑ ENELERINE, ÄHLI GELIN-GYZLARYNA
    
Eziz eneler!

Mähriban gelin-gyzlar!
Sizi tebigatyň, jümle-jahanyň oýanyp, gö ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 34 | Добавил: Has | Дата: 08.03.2019 | Teswirler (2)

Mähriban Zenanlar!!! Gujagy mähirden doly ak saçly eneler! Akja balasyny bagryna basyp oturan mähirli gelinler! Bahar gülleriniñ açylmadyk gunçasy deý owadan gözeller! Bahar baýramyñyz gutly bolsun ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 42 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 08.03.2019 | Teswirler (3)

GELEJEGINE UMYT BAGLANÝAN ÝAŞ WE ZEHINLI ŞAHYR, GULBABA ADYNDAKY BAÝRAGYÑ LAUREATY SÜLGÜN BAZAROWA 18 ÝAŞADY

Mundan birnäçe ýyllar õñ ak gyşyñ ajaýyp aýlarynyñ şu güni asmandan bi ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 80 | Добавил: Has | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (5)

OSMAN AGA GAÝDYP GELDI...

www.kitapcylar.ml edebi-çeper we taryh saýtymyzyñ agzybir kollegiýasynyñ we Türkmenistanyñ at gazanan medeniýet işgäri, ajaýyp zehinli şahyrymyz Oguljemal Çaryýewa ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 112 | Добавил: Has | Дата: 17.01.2019 | Teswirler (11)

Hormatly ,,Kitapçy - Türkmen edebiýaty" edebi-çeper we taryh saýtynyň admini, işjeñ awtorlary, agzalary we myhman okyjylary!

Has!
Oguljemal Çaryýewa!
Muhtare ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 156 | Добавил: Garaýolly | Дата: 29.12.2018 | Teswirler (12)