1 2 3 ... 12 13 »

GADYM ZAMANLARYÑ HENIZ BILINMEDIK GEÑSI SEKS WAKALARY

Inkär edip bolmajak bir hakykat bar: olam adam tebigatynyñ hiç wagt üýtgemeýänligi...

Adam öz tebigatyndaky üýtgewsiz häsiýetle ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 57 | Добавил: Has | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (2)

TARYHYÑ IÑ GEÑSI SEKS DESSURLARY!

Jynsy gatnaşyga bolan isleg boýunça pikir alyşmak häli-häzirlerem dünýä jemgyýetleriniñ köpüsinde aýyp görülýär. Muña garamazdan dünýäde jynsy gatnaşygy du ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 69 | Добавил: Has | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0)

TARYHYÑ IÑ GEÑSI EMELI UJYTLARY

Gadym zamanlarda bolup geçmedik zat ýok. Ähli gowulyklar bilen bir hatarda adama mahsus ähli haýasyzlyklar hem bolup geçipdir. Käbir adamlar häzirki döwürde ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 53 | Добавил: Has | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0)

TÜRKI KOWUMLARYÑ ASLY KOSMOSLYMY?

Makalanyñ ady köpüñize geñ-tañsy, köpüñize gülkünç eşdilmegi mümkin. Bu geñsi çaklamalary türkmen dilinde size ýetirmegimiz biziñ bulara ynanýandygymyzy ýa ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 38 | Добавил: Has | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0)

SYRLY BÄBENEK HAÝSY JANDARYÑ GÖZÜKÄ?

ABŞ-nyñ Florida ştatynda tolkunlaryñ deñiziñ kenaryna getirip zyñan ullakan gözi görenleri haýrana goýdy. Kenarda gezim edip ýören Gino Kowaççi tarapynd ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 48 | Добавил: Has | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (3)

ÖÑKI DÖWÜRDE WAMPIRLER BOLUPDYRMY? WAMPIR SKLETLERI WE JESEDI

Wampirler baradaky ilkinji maglumatlar gadymy Wawilondan gaýdýar. Gan sorma we ölenden soñ direlme rowaýatlary Orta asyrlarda g ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 52 | Добавил: Has | Дата: 19.03.2019 | Teswirler (7)

SÜLEÝMANYÑ AÇARY (Clavicula Salomonis)

Danalygy bilen halk arasynda şöhrat gazanan Süleýman pygamber özi ýaly pygamber we patyşa bolan Dawut aleýhissalamyñ ogludyr. Adatdan daşary we göze g ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 43 | Добавил: Has | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (2)

IÑ ULY ŞEÝTAN BERLINDE ÝAŞAÝAR!

Injil boýunça ýörite hünärmen Adela Kollinz iñ uly şeýtanyñ Germaniýanyñ paýtagty Berlinde ýaşaýandygyny öñe sürdi.
“Biblical Archaelogical Revie ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 47 | Добавил: Has | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0)

GEÑ-TAÑSY JANDARLARYÑ GELIP-GIDÝÄN GOWAGY

Brazil tokaýlarynyñ jümmüşinde ýaşaýan sawantes we bororos atly ýerli taýpalaryñ sebitdäki syrly gowak barada aýdýan zatlary alymlary aýaga galdyrd ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 42 | Добавил: Has | Дата: 17.03.2019 | Teswirler (4)

MARSA ILKINJI BOLUP MAÝMYNLAR AÝAK BASAR!

Russiýa Mars saýýarasyna adamly uçuşdan öñ maýmyn ugradyp görmegi meýilleşdirýär. Soçiniñ Medisina we Primatologiýa institutynda ulaldylan primatla ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 33 | Добавил: Has | Дата: 17.03.2019 | Teswirler (0)