1 2 3 4 »

«TÜRKMEN HALYSY – TÜRKMEN KALBY» / edebi-filosofik söhbet

Türkmeniň döreden iň gadymy medeni-ruhy gymmatlyklarynyň biri-de halydyr. Türkmen halylarynyň şöhraty gaty gadymy ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 11 | Добавил: Has | Дата: 15.02.2019 | Teswirler (0)

GADYMY TÜRKMEN TERBIÝESI / edebi filosofik söhbet

Dünýä tötänliklerden doly. Asyl dünýä tötänlikleriň esasynda bina edilen bolmaly. Tötänlikler esasynda ençeme gowy-gowy zatlaryň, has dogru ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 27 | Добавил: Has | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0)

TOBANYŇ RUHY MANYSY / edebi-filosofik söhbet

Adam gatnaşyklarynda göze görünmeýän serhetler bar. «Pylan işi etmek günä» diýýäs. Günä bizi köp işleri etmekden saklaýar. Adam göze ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 21 | Добавил: Has | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0)

SUNGATYŇ RUHY MANYSY / edebi-filosofik söhbet

Halkyň sungatynyň ýeten derejesi – halkyň ruhy derejesini häsiýetlendirýär. Telewizora seredýärsiň: biz eýýäm goýberilýän sungat eserleri ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 10 | Добавил: Has | Дата: 14.02.2019 | Teswirler (0)

DÜNÝÄNIŇ MANYSY / edebi-filosofik söhbet

Biz türkmen ruhy gymmatlyklarynyň esaslaryna göz ýetirmek isleýäris. Biz türkmen ruhunyň ony özge halklardan tapawutlandyrýan milli aýratynlyklaryna ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 23 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

HEŇŇAM – UZYN, ÖMÜR – AZ / edebi filosofik söhbet

/Wagtyň ruhy manysy/

Islendik milletiň ruhy gymmatlyklary milletiň ruhy güýç-kuwwatynyň görkezijileri we millete taryhy ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 28 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (1)

ADAMYŇ ÖLÜM BILEN DARKAŞY / edebi filosofik söhbet

(Ruh hem ölüm)

Ruhuň hem ruhy gymmatlyklaryň manysyny ölüm diýen filosofiki mesele arkaly oňat göz öňüne getirip bolýar. Adamzadyň ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 23 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

RUH BAKYLYKDYR, BAKYLYK – RUHDUR / edebi filosofik söhbet

Orta asyrlaryň beýikligi – hut şol döwürde adamzat özi üçin beýik açyş etdi, ol Ruhuň kultuny döretdi. Özüniň tebigaty ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 14 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

SÖÝGI – DURMUŞYŇ TÄJI / edebi-filosofik söhbet

(Söýginiň ruhy manysy)

Türkmeniň ruhy medeniýetinde yşk hem-de söýgi belli-belli many halatlarynda bir-biri bilen doly gabat gel ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

GÖWRE GÖWNÜŇ GULUDYR / edebi filosofik söhbet

(«Men»: – göwün hem göwre)

Tymsal juda gadymy döwürlerden bäri diňe bir edebiýatyň däl, ilkinji nobatda, filosofiýany ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 14 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)