07:11
BAKMA
Çyn aşyklar ah çekmäge ýaramaz,
«Aşyk men» diýeniň ahyna bakma.
Dünýäde ýürege höküm ýöremez,
Özgeleriň ýürek şasyna bakma.

Demir bolsaň, magnit bolup çekýän bar,
Jenneti näm etjek—seniň sähraň bar!
Gojalsaňam söýüp ýören Zöhräň bar,
Şonuň göwnün ýykyp, Mahyma bakma.

Bir gataltsa gopar ýigit hamyny,
Başgalardan belent galdyr tamyny.
Şagaly gör, uwlap iýer şamyny,
Awy alakadyr, gohuna bakma.

Gözeliň görküni gözünden aňla,
Gazalyň hörpüni sözünden aňla,
Aňlasaň her kimi özünden aňla,
Daşyndan edilýäin şowhuna bakma.

Dawaň bolmasa-da ýeke-täklige,
Arzuw edişiň dek ýetiş päklige,
Ökünersiň, ömür juda çäklidir,
Bir bozuk perişdäň agzyna bakma.
Категория: Goşgular | Просмотров: 65 | Добавил: Edebiýatşynas | Теги: Italmaz Akmyradow | Рейтинг: 5.0/1

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 3
0
1  
Şu şahyra birhili, beýlekilerden üýtgeşik smile

0
2  
Ajaýyp goşgy

0
3  
Ajaýyp!

Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: