« 1 2 ... 408 409 410 411 412 ... 418 419 »
Monastryň häkimi 1908-nji ýylda Soltan Abdylhamyda ugradan hatynda şeýle sözleri ýazypdy:

“BÄRDE MENDEN BAŞGASY ITTIHADÇY"

Ekrem Bugra EKINJI,
12.03.2014-nji ýyl.
... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 120 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ÇAPHANANY  OÝLAP  TAPAN  IOGANN  GUTENBERG  DÄLDIR!

Ekrem  Bugra  Ekinçi,
15.05.2013-nji ýyl.

Köp kişi çaphanany ilkinji oýlap tapan Germaniýaly nemes Iogann Gutenberg ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 156 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

YSRAÝYL  GEÇMIŞI  BEÝLE  ÇALT  ÝATDAN  ÇYKARDYMY?!.

Ekrem  Bugra  EKINJI,
02.06.2010-njy  ýyl.

Ysraýyl bir halkyň gözýaşlarynyň üstünde ýurt eýesi bolmaga çalyşýar. Em ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 135 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

GYZYL ALMA NIREDE?

Ekrem  Bugra  EKINJI,
27.10.2010-njy ýyl.

Gyzyl Alma taryhda türk häkimiýetininiň idealyny aňladýan bir simwol bolup durýar. Bu idealyň ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 142 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BİRWAGTLAR  MEDİNEDE ÝEWREÝLER ÝAŞARDY…

Ekrem Bugra EKINJI,
12.06 2013-nji ýyl.

Töwhid (ýekehudaýlyk) ynanjyna we pygamber ýörelgesine eýe bolandyklary üçin ýewreýleri ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 153 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

Has TÜRKMEN

■ GARLAWAÇ

Göwrede mejal ýok,
Aýakda ysgyn.
Ştangaçyñ synasyna çalymdaş
Gollañ gujur gaýnan myşsalarynda
Çyrpynmansoñ gadymky deý dama ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 188 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (5)

ÝAGYŞ WE DEÑIZ

Bilemok
Hazarmy,
Gulzummy,
Azow.
Parhy näme Egeými ýa Akdeñiz.
Belki-de ol Köpetdagyñ goýnunda
Million ýyl öñ gurap,
çöl bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 129 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

ÝÖR, ÝOLLAR SÖKELI!

Türkmenistanyñ Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

~ Watanymyzyñ taryhynda Beýik Ýüpek ýolunyñ orny hem juda uludyr. Gadymy ýoluñ Hazar deñzinden ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 349 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (8)

Has TÜRKMEN

▶ BIR ÝYLDAN SOÑ...

365 gün,
Kyrk sekiz hepde.
Tegelek 12 aý,
Bir ýyl geçipdir.
Ýagyşly gün düşüremde öýñüze,
Awtoulagyñ çekges ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 119 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BIR JANA ÜFLENEN JANAN...

Şapagyñ gyzyly - ýañagyñ aly,
Senden uzak bolsun şeytanyñ aly.
Asman atynanda gara ýapynja,
Sen meni galdyrma tümde gypynja.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 130 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)