« 1 2 ... 334 335 336 337 338 ... 478 479 »
GARAŞSYZLYK WE TÜRKMEN EDEBIÝATY

Türkmen halky özüniň çylşyrymly taryhynyň bütin dowamynda medeni gymmatlyklara uly üns berip gelipdir. Şeýdip, bu halk özboluşly medeni, şol sanda edebi ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 134 | Добавил: Has | Дата: 03.08.2018 | Teswirler (0)

ШЕСТАЯ ПАЛАТА

– Кровать несут, – произнес, ни к кому не обращаясь, Карли, прислушавшись к звукам доносившимся из коридора. Не успел он закрыть рот, как дверь палаты распахнулась и две мо ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 92 | Добавил: Has | Дата: 03.08.2018 | Teswirler (0)

ÝAZYJYNYÑ EREM BAGY

▶ 3: Toýundan ýaradylan oglan

Akmyradyň awtobiografik häsiýetli powestleriniň birinjisi «Sliýanyý malçik» diýen powesti. Bu powestde, ummanyň ähli himiki ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 130 | Добавил: Has | Дата: 03.08.2018 | Teswirler (0)

BERDINAZAR HUDAÝNAZAROW-3

▶ 3: Çingiz Aýtmatow we Berdinazar Hudaýnazarow

Berdinazar Hudaýnazarow 1992-nji ýylda ýazan «Ömrüň sahypalary» atly makalasynda özüniň döwürdeş ýaz ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 130 | Добавил: Has | Дата: 03.08.2018 | Teswirler (0)

EDEBIÝATYÑ RUHY - HALKYÑ RUHY-3

2. Liriki obraz, liriki obrazyň röwüşleri
(Alymyň täzelikleri)

Hanguly lirikany, derňemegiň täze ýörelgelerini ylymda ýola goýdy. Munu ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 115 | Добавил: Has | Дата: 03.08.2018 | Teswirler (0)

Bahar gelip, güller pyntygyn açdy
Ýör läläm baglara seýle gideli
Güller müşk anbaryn jahana saçdy
Ýör läläm baglara seýle gideli.

Gülälekli meýdan bize garaşýar
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 114 | Добавил: Gurban_aga | Дата: 03.08.2018 | Teswirler (1)

******

Sen şeýle bir bagtly ýigit, bilýäňmi?
Daşyň gurşasa-da onlarça gyzlar,
Dünýäň bir künjünde, kalbynda seni
Ezizläp oturan duýguçyl gyz bar.

Sen şeý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 247 | Добавил: Zerinaý | Дата: 03.08.2018 | Teswirler (7)

GÜNE ÝÜZLENMEK

Gün näme üçin gyzýaň 45°-den ýokary,
Ýanyp durka ýürek diýen bedenim.
Endamy garalyp,
teni nemledip,
Bolýarmy ýa tomus gelse edeniň.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 151 | Добавил: ahallydan | Дата: 02.08.2018 | Teswirler (3)

СКОРОСТЬ ДУРНОЙ ВЕСТИ

Увидев подъехавшую к дому старенькую грузовую машину, кузов которой был набит мужчинами и женщинами, Нязик-эдже, смешивая в большом тазу корм для скота, замерла. «О ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 89 | Добавил: Has | Дата: 02.08.2018 | Teswirler (0)

YRAKLY TÜRKMEN ŞAHYRY ALY MARUFOGLY ARADAN ÇYKDY

Yrak türkmenleriniñ iñ görnükli şahyrlaryndan biri bolan Aly Hasan Marufogly uzaga çeken keselden soñra Yragyñ Tuzhurmaty şäherinde aradan ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 119 | Добавил: Has | Дата: 02.08.2018 | Teswirler (1)