« 1 2 3 4 5 ... 593 594 »

BAHAR GELIPDIR

Ýazyň serpaýyny atyp egnine, 
Bu tebigat ýaşyl donun geýipdir. 
Müň dürli öwüşgin çaýyp Zemine, 
Bu gün gül Diýara bahar gelipdir.

Ça ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 6 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BAHARA ÝÜZLENME

Gyz demi düşüpdir ýaýlalaryňa, 
«Şygyr-şygyr» gülýän ýaly derekler. 
Gülleriňde keteniniň ysy bar, 
Asmanyňa süýt guýmagam gerek ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

SOPULAR

Üşbu eýýam içde ýokda ibar bolgan sopular,
Sopulykny terk edip, näkar bolgan sopular,
Dinni sust eýläp, ýamanga ýar bolgan sopular,
Bimaza, bigaýratu-biar bolgan s ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

MILISIONERIÑ MASLAHATY / monolog

Soñky döwürde jenaýatyñ artmagy bilen bize, ýagny milisionerlere hak-u-nähak igenýänler köpeldi. "Milise işlänok, düzgün-tertibe seredenok, aýagyñy uzyn s ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 34 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GYGYRMAK BILEN

Gapyl ýatma, adam, tur işiñi gör,
Geçdi kerwen, durmaz gygyrmak bilen;
Ajal gelip, tutar ýakañdan bir gün,
Tutansoñ, aýrylmaz çygyrmak bilen.

Azygyñ ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

УДАЧИ ЖЕЛАЯ, МОЛИТВУ ЧИТАЮ

Твое сердце кем разбито я не знаю.
Кто был прав и виноват не я решаю.
Ты закрыла в сердце дверь.
Ты в любовь мою поверь.
Время лечит ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 39 | Добавил: Nur | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DOSTUMA

“Wagtym ýok” diýmeli däl.
Sen hüşgär bolmalysyň.
Wagt geçýär.
Bu gowy däl.
Gowy ýeri
seň özüň –
Wagtyň uçarmanysyň.
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 27 | Добавил: Aziz | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DOLUDYR DOLY

Ademden dünýäni halk etdi möwlam,
Görer sen bu jahan doludyr-doly.
Tomaşaly däli dünýäniñ soñy,
Gugaryp boş galar, halydyr-haly.

Ymaratlar soñy bolar ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 21 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

PABLO ESKOBAR - XX ASYRYÑ IÑ MEŞHUR NARKOBARONY

Pablo Emilio Eskobar Gawiriýa (isp.Pablo Emilio Escobar Gaviria; 1949-nji ýyl 1-nji dekabr- 1993-nji ýyl 2-nji dekabr)- Kolumbiýaly meşh ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 45 | Добавил: Yusup | Дата: Düýn | Teswirler (0)

IÑ BEÝIK SENETKÄR ALLATAGALADYR!

Durmuş käte görýän-u-eşidýän zatlarymyza täzeden akyl ýetirmegiñ wagtyny gözleýär. Şol wagt birnije zatlar aýan bolýar. 
Geñ galmak adam ogluna m ... Doly oka»

Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 23 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)