19.02.2019 / Garaýolly

Ajayyp goshgy.

19.02.2019 / jumagylyjovao

Gaplap alan duýgulardan ýaňa söz tapmadym.

19.02.2019 / Mylaýym

Goşgynyň gussa hamyrmaýasy köpüräk düşüpdir. Juda täsirli goşgy.

18.02.2019 / Mergenowna

Ajaýyp goşgy.

18.02.2019 / Gumlygelin

Hawa Mylaýymjan bu üýtgedip bolmaýan takdyr.Biz ol günler asla gelmejek ýaly hereket edýäs...

18.02.2019 / jumagylyjovao

Gyzykdyryp, reklama goýberýän ýaly... smile Dowamyny goýaýyň-a sad

18.02.2019 / Mylaýym

"Hanha, garaşyp dur, öňde bakylyk,
Meňzemeýär ýapraklaryň oýnuna..."
Dogy bellenipdir...
Bu Panyda bäş gün ömri birek-biregiň göwnüne degmän ýaşalaýmaly ýaly welin, nämüçindir, adam adamdan bizar...

18.02.2019 / Garaýolly

Говы гошгы

18.02.2019 / jumagylyjovao

Gumlygelin özi üçin, öz kalby,ruhy üçin ýazýar.Şonuň üçin onuň goşgularyna hemmeler düşünýär.

18.02.2019 / Has

Bakylygyñ goynuna gitmezden öñ päk arzuwlara beslenen duygular bilen ozuñden önjeklere baky ruhy dûnyañi miras goyayjak bolyañ welin, tey gunuñe goyanoklar, adamsypatlar... sad

18.02.2019 / jumagylyjovao

Ýene ýüz ýyl garraman ýaşaň! smile Gowy goşgularyňyz bar.

18.02.2019 / Suleyman

kitaplary nädip almaly, auu....

18.02.2019 / Suleyman

kim bar...

18.02.2019 / Suleyman

WealeykumSalam

18.02.2019 /

beyikler......

18.02.2019 / Gumlygelin

Ajaýyp arzuwlar üçun sag boluñ.

18.02.2019 / Gumlygelin

Soñky bendini diýseñ haladym.

18.02.2019 / Has

Dogry, yonekeylikden çekyas bar zyyany..

18.02.2019 / Has

Käte gybat, käte töhmet ýûklense,
Aglaýarsyñ sessiz, otsuz tüsseläp.

18.02.2019 / Has

Boş sözleri yz-yzyna sepländen,
Ýok sözi bar edip gybat çöplanden.... +++

18.02.2019 /

Esselamualeýkum Agalar bu zatlar gelen wagty bilerler Inşallah

18.02.2019 / Mowlam

angry

18.02.2019 / Has

Beslap goyan mähir atly hünjimi,
Düzüm-düzüm edip şahaña daksam...

18.02.2019 / Has

Waleykimsalam

18.02.2019 / Mowlam

Esselamualeýkum Agalar

18.02.2019 / Has

Bilen yaly bolyar tendäki yara,
Tut agajym seniñ gujagyñ boş däl. +++

18.02.2019 / Has

Adam pahyr "gitmeklige" garşy ähli çäresizligini undyp, goşgyñ iñ soñky bendiniñ soñky iki setirinde aýdyan sözünem ejiz göwnüne teselli bilýä.

18.02.2019 / Has

kalba gussa çaýyjy, gysgadan manyly goşgy.

18.02.2019 / Pegas

Eli gürzüli, gylyçly goşgy eken. smile

18.02.2019 / Şahymerdan

Ýüregi sarsdyryjy unudylmajak duýgyly sõzleriñ tolgundyrdy. ynam ygrar, hormat bilen ýazylan ýürek owazy.

18.02.2019 / Şahymerdan

Şõhle gaty gowy ýazypsyn gosgyny...

18.02.2019 /

Казино Вулкан Клуб сегодня завоевал доверие у многих игроков. Огромное количество азартных посетителей заходят на casino-r.org, чтобы поиграть и отдохнуть. Достаточно многим нравится сайт Casino R по причине его внешнего вида, крутых параметров. Играть сейчас в клубе Вулкан очень просто и интересно.

Если вы желаете не только получить удовольствие от игры, но и попробовать выиграть большие деньги, Вулкан Клуб именно для Вас! Вы можете играть в <a href=https://casino-r.org/online-casino-vulcan>казино Вулкан</a> , среди которых: Beetle Mania Deluxe, Hulk, Just Jewels Deluxe и другие слоты. В наши дни многие ведут игру без средств в онлайн игры на порталах казино. Если вы стремитесь играть в самой знаменитой сети игровых клубов, Вулкан Клуб понравится вам всем.

Тут вы сможете участвовать в турнирах, получать бонусы и следить за своим выигрышем.
Многих посетителей интересуют исключительно <a href=https://casino-r.org/online-casino-vegas-avtomaty>казино Вегас Автоматы</a> на денежные средства. Знаменитые игроки также часто посещают ресурс. Игроки играют в игровые автоматы казино Вулкан Максимум как на деньги, так и без них. Много возможностей ожидает игроков, которые делают большие депозиты. Если вы приняли решение вести игру на денежные средства, вам надо пройти регистрацию. После регистрации вы можете положить деньги на баланс. Сделать это вы можете через любой платежный сервис.

Положить финансы на баланс вы можете через Visa или MasterCard. У вас также есть шанс активировать другие платежные сервисы, чтобы пополнить баланс.

Постоянных посетителей Casino R ожидают бонусы. Каждый кто пожелает может получить VIP статус. Чтобы вы могли получить особый статус, вам надо очень много часов проводить на ресурсе. Вы можете его получить, если будете принимать участие в турнирах и выигрывать в них. Азартных развлечений невероятно много на ресурсе. Дамам и женщинам нравятся игровые слоты, среди которых Aloha Cluster Pays, Crazy Monkey и Lucky Lady’s Charm.

На сайте сервиса игры от проверенных разработчиков, среди которых NetEnt, EvoPlay, Igrosoft и другие. Аппараты с фриспинами интересуют людей сегодня. Основным преимуществом сервиса Вулкан считается также то, что они проводят промоакции, увеличивают кэшбеки, а играть вы можете на базе iOS или Android.

Знаменитая сеть Клуб Вулкан имеет колоссальное количество плюсов, среди которых можно выделить: простой инте...


18.02.2019 / Gökböri

biggrin

18.02.2019 / Gökböri

Alym dayza.


18.02.2019 / Gökböri

Sumbaryñ sag kenarynda
otyr mahriban obam.
sumbaryñ sol kenarynda
otyr eyran obasy..

dogrydanam ortasyny sim kesip geçyan nohur obalary bar Garrygalada.

18.02.2019 / Gökböri

Men gyz bolsam-a söyjek dal smile goşgy gowşak.

18.02.2019 / Gökböri

Tomirisiñ ady grek çeşmelerinde Demirius diyp gidya diyp bir yerlerde okanym yadyma duşya. Yagny Tomiis - Demirius - Demir - Demir hatyn. Awtoryñ "tumarly" kesgitlemesi yalñyş.

18.02.2019 / Gökböri

Gowa gowy diymek öwgi dal, edil erbede erbet diymegiñ döwgi däl bolşy yaly.

18.02.2019 / Has

Giç boldy. Hany yatalyñ indi agzybirje bolup. smile

18.02.2019 / Has

Teswir yaz diyp eliñe ayagyña kakyp duran yog-a.
Adamlañ işi aladasy yokmy seni peseltmage. Kellañe aralaşan wirusly pikirlere aşa uly agram beryañ. Saglygyña zyyany bar, beytme.) wirtual sene-meneleri çynyrgadyp ýörseñ, ozuñi gulkunç yagdaya salarsyñ. Mundan soñam dowam etseñ meñ-a sozum yok size.

18.02.2019 / Has

Ya-da kop agzalarmyz yaly dym-da okaber.

18.02.2019 / Has

@Sahypjemal, saña senden başga ýagy gerek dal. Ozuñi ozuñ peseltyanem ozuñ, yere sokyanam. Gayrat et indem başga başga zatlary duşundirjek bolma. Okyjylary ürkûzyañ. Nikiñi çaklendirmeli bolar beytseñ. Hayş goylan postda şo posta degişli teswirleri yaz.

18.02.2019 / Sahypjemal

Bilmedim meni peseltmekden birine-ha peýda gelýan ýaly boluşlary..

18.02.2019 / Has

Iñ bolmanda postda aydylyan parasatly jümlelere azajygam bolsa ten beren we olary durmuşda amal etmage çalyşyan adam bular yaly yañkalaşmalardan uzak durarmyka diyyan men-a.

18.02.2019 / Has

Haçandan bäri saýtyñ adminstrasiyasynyñ goyan eserleri birine kakdyrmaşak goyuldy. Her kes her durli many alyp biler. Saytdan göwünlere baryan yol açyk, oña hiç kes böwedem bolup bilmez, ol yola hapa oklap göwünleri bulabam bilmez. Biderek yañkalaşmalar her kesiñ oz yazan teswiri bolyp galar iñ soñunda. Edebiyat u n doredilen yeri hajathana öwürmañ.

18.02.2019 / Mylaýym

Ikiňizem asylly, medeniýetli gyzlar. Şahsyda düşünişäýmeli ekeniňiz. Bir-biregi peseltmekden ne peýda?!

18.02.2019 / Sahypjemal

Mylayym mena şu sayt açylyp bar welin täzeden bäri bir zat goýsamam teswir ýazsamam çykýar biri õz õzi gep kakdyryyp. Birine-hä meñ barlygym zyýan edýan bolmaly

18.02.2019 / Mylaýym

Bu post kakdyrylmak üçin goýulanmy?!

18.02.2019 / Has

Sahypjemal seni PFL-den geçirmeli bolupdyr, bagyşla welin... sad

17.02.2019 / Gülzyýada

Eden işiňe toba etmek,ömrüňi halas etmekdir!
Adam ogly her näçe ýiti akylly bolsa-da,barybir,öz eden zalymlygynyň ählisine göz ýetirip bilmez.

17.02.2019 / Gökböri

++++

17.02.2019 / Gökböri

Diñe haramzadalar yalan sozleyar!

17.02.2019 / Gülzyýada

okalyp many çykarylsa käşgä...ýüzsüzlik nikabyny geýenlere täsir etmez ýöne...

17.02.2019 /

Casino Вулкан Клуб в наши дни завоевал доверие у большинства игроков. Огромное количество азартных посетителей заходят на casino-r.org, чтобы поиграть и отдохнуть. Очень многим нравится сайт Casino R по причине его шаблона, забавных параметров. Играть в наше время в клубе Вулкан очень просто и интересно.

Если вы стремитесь не только получить комфорт от игры, но и попробовать выиграть крупные деньги, Вулкан Клуб именно для Вас! Вы можете играть в <a href=https://casino-r.org/poker>покер онлайн</a> , где: Beetle Mania Deluxe, Hulk, Just Jewels Deluxe и другие слоты. В наши дни многие ведут игру бесплатно в онлайн игры на порталах казино. Если вы стремитесь играть в самой популярной сети игровых заведений, Вулкан Клуб понравится вам всем.

Здесь вы сможете принимать участие в турнирах, получать плюшки и следить за индивидуальным выигрышем.
Многих посетителей интересуют только <a href=https://casino-r.org/online-casino-frank>казино Франк</a> на финансы. Знаменитые игроки также временами посещают портал. Они играют в Gaminator как на денежные средства, так и без них. Много шансов ожидает игроков, которые делают огромные депозиты. Если вы приняли решение вести игру на деньги, вам необходимо пройти регистрацию. После регистрации вы можете пополнить баланс. Сделать это вы можете через любой платежный сервис.

Положить финансы на баланс вы можете через Visa или MasterCard. У вас также есть шанс активировать другие платежные сервисы, чтобы пополнить баланс.

Регулярных игроков Casino R ожидают бонусы. Каждый игрок может получить VIP статус. Чтобы вы могли получить VIP статус, вам следует очень много времени проводить на портале. Вы можете его получить, если будете принимать участие в турнирах и выигрывать в них. Азартных развлечений очень много на портале. Дамам и женщинам нравятся игровые слоты, среди которых Aliens, Alice in Wonderland и Gonzo’s Quest.

На сайте казино игры от популярных разработчиков, среди которых NetEnt, EvoPlay, Igrosoft и другие. Аппараты с фриспинами заинтересовали многих в наше время. Ключевым преимуществом клуба Вулкан считается также то, что они проводят промоакции, увеличивают кэшбеки, а играть вы можете на базе iOS или Android.

Известная сеть Клуб Вулкан имеет огромное количество преимуществ, среди которых возможно выделить: приятный интерфейс, разнообразные платежные сервисы, моментальные выплаты и огромное количество регулярн...

17.02.2019 / Garaýolly

Ajayyp aydyshyk

17.02.2019 / Mylaýym

Dogrudanam, gowy goşgular.

17.02.2019 / Raýdaş

Meni doganymyň ýanynda öwme, ýene bir duşmanymy kopeldersiň.

17.02.2019 / Has

Bähh, ýaşuly. Üýtgeşik romantik göçümleriñiz bar eken-aý. Saýty negözel goşgylaryñyzdan mahrum edip ýören ekeniñiz-ow smile tongue

17.02.2019 / Raýdaş

Minnetdar.

17.02.2019 / jumagylyjovao

Gözýaş barada-da şeýle ajaýyp şygyr döredip boljak ekeni.

17.02.2019 / Garaýolly

Shahyr ,,shu gun,, goshgysynda hyyally bashyñ gurruñini edyar. Dogrydan-da, ynsan añy hyyala baglanman yashap bilmeyar. Adam duynini tejribe hokmunde ullanyp,sapak edinip, shu gunune ayak dirap, hyyaly,arzuwy ganat edinip,ertirine umzuk atyar. Yash bol,garry bol, añ merkezi hyyaly-hyyalata berilman durup bilenok. Ka mahallar hyyallar sheyle bir cuñluga alyp gidyar welin, ashayysh derwayyslyklarynyñ zerurlyk kerweni seni bay hazynalar bn dokundyryar. Birdenka,hyyalatdan cykyp,real pursada gaydyp gelyañ welin, shirin duysh gorup yatyrkañ oyanan yaly bolyañ. Shahyr shygryñ mazmunyny yayrawly beripdir. Konkret tassyklamadan dashda durup, manyny ozakymlayyn,dushnukli beripdir. Gowy goshgy.

17.02.2019 / marybasimow

Тувелеме.повест.едип.ишлапдир

17.02.2019 / Garaýolly

Täsirli şygyr

17.02.2019 / Garaýolly

Gowy goşgy

17.02.2019 / marybasimow

Шуны.роваят.едип.харасат.китабында.гуррун.берйар

17.02.2019 / Has

Sag bol Allanazar aga gowy goşgularyñ u.n.
sayta-da ahyr geldiñ. smile
ayagyñ taýagyñ düşsün.

17.02.2019 / marybasimow

Соз.йок.айдара

17.02.2019 / marybasimow

Окде.язяр

17.02.2019 / Mylaýym

Ogulnuryň "Ejem eken" diýilýän goşgusyny gowy görýän. Şähdi açyk, şadyýan gyzdygyna garamazdan, gussaly goşgulary köp ýazýa. "Ykbal" diýilýän goşgusy-da, täsirli çykypdyr. Ony öz okamagynda diňläp görüpdim. Üstünlik saňa, Ogulnur jigim!

17.02.2019 / jumagylyjovao

Sada, düşnükli dilde gyzykly we täsirli ýazylypdyr.

17.02.2019 / Şahymerdan

Bu goşgy bilen söymesi kynyrak bolaymasa..

17.02.2019 / Gurban_aga

Sahypjemal, Ogulnura tankydy belliklerňizi okap gözüm gitdi. Meňem siz ýaly edebi maslahatçym bolsady diýdirdi. Diýmez ýaly dälem sypaýydan tankydy bellik edişiňiz göwnüme hoş ýakdy. Maslahatda bereket bar diýýärler. Kimiň edebi maslahatçysy bar bolsa bagtly adam diýip düşünýän. Ýaşyň uly bolsun kiçi bolsun hökman edebi maslahatçyň bolmaly diýip düşünýän. Esasam biz ýaly ýaş edebiýatçylara siz ýaly edebi maslahat berýänçi gerek bolup durýar. Sahypjemal, janyňyz sag bolsun maşgalaňyza abadançylyk arzuw edýän sag boluň.

17.02.2019 / Garaýolly

Ажап гошгы

17.02.2019 / Mylaýym

Hiç wagt ojagyňda ot sönmesin, Gyzylgül jan! Söý we söýlüp ýaşa! Bagt bilen baglanşykly goşgularyň yzy gür bolsun!

16.02.2019 / Gurban_aga

cool Ylhamyňyz joşup dursun gelneje. Söýüberiň gelneje onda-da ýan ýoldaşyňy söýmek aýyp däldir söýmek sylag-hormatdan nyşan diýip düşünýän smile

16.02.2019 / jumagylyjovao

Siziň töweregiňizdäki howada mähir,söýgi siňen ýaly duýulýar.Ýaşaň! Söýüň!  Bagtly boluň! heart  love

16.02.2019 / Gülzyýada

söýüber ojagyňyzyň ody müdümilik ýanyp dursyn flower

16.02.2019 / Gülzyýada

manysyzdagy däl gelneje gaty gowy smile

16.02.2019 /

Сервис Вулкан Клуб сегодня завоевал доверие у достаточно количества игроков. Огромное количество азартных игроков заходят на casino-r.org, чтобы поиграть и отдохнуть. Очень многим нравится портал Casino R по причине его внешнего вида, интересных параметров. Играть сейчас в клубе Вулкан очень просто и интересно.

Если вы желаете не только получить удовольствие от игры, но и попробовать заработать огромные деньги, Вулкан Клуб именно для Вас! Вы можете вести игру в <a href=https://casino-r.org/poker>покер</a> , где: Beetle Mania Deluxe, Hulk, Just Jewels Deluxe и другие игры. В наши дни многие играют без средств в виртуальные игры на порталах казино. Если вы желаете играть в самой знаменитой сети игровых заведений, Вулкан Клуб понравится вам всем.

Тут вы сможете участвовать в турнирах, получать бонусы и следить за своим выигрышем.
Многих игроков интересуют исключительно <a href=https://casino-r.org/provider-playson>игровые автоматы playson</a> на денежные средства. Известные игроки также временами посещают портал. Пользователи играют в Vegas Avtomati как на деньги, так и без них. Много возможностей ожидает участников, которые делают большие депозиты. Если вы приняли решение играть на финансы, вам надо пройти регистрацию. После регистрации вы можете положить деньги на баланс. Сделать это можно через любой платежный сервис.

Положить деньги на баланс вы можете через Visa или MasterCard. У вас также есть возможность активировать другие платежные сервисы, чтобы пополнить баланс.

Постоянных игроков Casino R ожидают бонусы. Любой игрок может получить VIP статус. Чтобы вы могли получить особенный статус, вам нужно очень много времени проводить на портале. Вы можете его получить, если будете участвовать в турнирах и выигрывать в них. Азартных развлечений невероятно много на портале. Девушкам и женщинам нравятся игровые слоты, среди которых Always hot, Aeronauts и Keks.

На портале casino игры от известных разработчиков, среди которых Novomatic, Microgaming, Igrosoft и другие. Аппараты с фриспинами заинтересовали людей сейчас. Главным преимуществом сервиса Вулкан есть также то, что они проводят промоакции, увеличивают кэшбеки, а играть есть возможность на базе iOS или Android.

Знаменитая сеть Клуб Вулкан имеет большое количество плюсов, среди которых возможно выделить: простой интерфейс, разнообразные платежные методы, быстрые выплаты и огромное количество п...

16.02.2019 / Sahypjemal

Goşgynyñ ikinji bendindäki " bir nowjuwan" sõzüni ýõne "juwan " diyip alsañ bogun sanyñ deñleşjek. Bir hem now sõzi aýyr ol ýerden.
goşgyda başga-da kapiýa gelmedik ýerler bar. Jañ edip õzüñe aýdaýjak boldum. Tel-imde kontaktdan ýitipdir nomeriñ.
Umuman goşgy erbet däl, duýgusyny owadan beripsiñ Ylhamyña bereket jigim

16.02.2019 / Sahypjemal

Derdim çekişeñok seniñ õzüñ dert,
Sen hossar däl, saña syrym açara..

Ogulnur gülim, goşgyñy okap mähirlije ýylgyryp duruşyñ, bigünä emma gussadan doly gõzleriñ gõz õñüme geldi. Ýene biraz synap garaşyp gõr şonda-da habar bolmasa derdiñi deñ çekişmejekden gaýta saña dert boljakdan gaçanyñ gowy diýesim geldi))) smile degişýän, ))garaşmaly, gyz maşgalanyñ gõzelligi garaşyp bilýänligindedir, olam düşüner we bir gün eline owadan gül alyp geler seniñ nähili wepaly gyzdygyñy boýun alar))

16.02.2019 / Gumlygelin

Eser uruş döwri barada gitýär.Ýöne,eserde şol döwri göz öñüne getirip bilmedim.Bägüliñ özüni alyp barşy,oglan bilen gürrüñdeşlikler uruş döwrine däl-de şu döwre meñzeýär.Bägüliñ keşbinde uruş döwrüniñ gyzlaryna mahsus sadalyk,çekinjeñlik,ýygralyk ýok.
Umuman eser uruş döwrüniñ däl-de şu döwrüñ gözi bilen seretseñ welin ajaýyp.

16.02.2019 / Mylaýym

"Gyrmyzy, ah, köňlümiň durmazy"...
Pelsepeler dünýäsine syýahat etdirýän goşgulary bar halypanyň. Ellerine,saglyk!

16.02.2019 / Has

Şirinjemal daýza gelip-geçen zenan ýazyjylarymyzyñ iñ saýlama wekili bolsa gerek. Nesip bolsa sowet döwründe çykan eserlerinem pdf edip berjegine söz berdi. Hemme eserlerini jemlaris saytda dayzamyzyñ. ) pdf kitaplarynam jemlap okyjylar ýuklap alar yaly ederis. Tüweleme, Şirinjemal dayzamyzyñ okyjysy beyleki zenan yazyjylarymyzdan has agdygrak gelya. Hasam yaşlar gowy okaya..

16.02.2019 / Gülzyýada

üýtgeşik ýazýar gürrüň berýän zatlary göz öňünde janlanyp dur...

16.02.2019 /

искал инфу в сети, пока вдруг не нашел этот сайт <a href=https://prom-electric.ru/>prom electric</a>
Моим знакомым сайт очень помог.
Всем пока

16.02.2019 / jumagylyjovao

Gowy ýazylypdyr.

16.02.2019 / 88dovran

Haçlaryny ayyrmaly

16.02.2019 /

искал инфу в сети, пока вдруг не нашел вот этот сайт <a href=https://prom-electric.ru/>prom electric</a>
Моим знакомым сайт очень помог.
Всем пока

15.02.2019 / Mylaýym

Awtory: OGULJEMAL ÇARYÝEWA.

15.02.2019 / jumagylyjovao

Wah,diňe jynsy gatnaşyk barada gidýän bolsady,başga gürrüň bolardy.Bu hekaýada aýallary öldürmegiň keýpini jynsy gatnaşykdan has ýokary goýup,jikme-jik suratlandyrýar.Bu bolsa okyjynyň psihikasyna täsir edýär.Biziň jemgyýetimizde näsag psihikaly adamlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilip bilmeris.Adamyň içinde näme niýetiniň bardygyny bilip bolmaz.

15.02.2019 / Has

Çeper eser adamkärçilige, gumanizme söygi döretmek bilen birlikde, ýaramazlyklara ýigrenç hem döretmelidir. Şol nukdaýnazardan seredip okanyñda erbet hem däl. Ynha, görýäñizmi, eýýäm iki agza ýigrenjini bildirdi..) diymek terjimeçiñem, eseriñ awtorynyñam zähmeti az-owlak ýerine dûşüpdir. Ýogsam bolmasa jynsy gatnaşykly meselerde näme etmeli we nämäni etmeli däl,
asla bilmeýänleri-de bar..
Eseri goýan blogger ilki sorady menden goysam bolarmy şu hekayany diyp. Hawa-da diyemok, ýogam diyemok. Her döwrüñ oz agyryly ýaralary bar. Hazirki döwürde hekaýadaky hemme agzalýanlar biziñ jemgyýetimizde ýogam bolsa käbirleri örç alyp ýaýrayar we aýypdyram öýdülenok. Belkäm, ýaşlar şular ýaly hekaýalar arkaly jynsy hereketli pursatlarda näme etmeli, nämäni etmeli däl - bilerler.

15.02.2019 / Sahypjemal

Şuny terjime etmage ýitirilen wagta haýp. õñ ýetişiksizlik, wagtyñ gymmatlygyndan hopugya adam, doly okamadym welin gõz gezdiribem eger terjimeçi kimem bolsa gaty owadan terjimeleri etmegi başarjak ekeni diýen netija geldim. yone başga temalarda terjime etse uly üstünlik gazanyp bilerdi, munun yalylary däl...

15.02.2019 / jumagylyjovao

Bular ýaly eserler adamda ýigrenç,agressiýa,açyk we gizlin gorky we ýene şular ýaly erbet duýgulary oýaryp bilýär.Bu bolsa potensial manýaklaryň bu işi amala aşyrmak meýline itergi berip biler.(Her hili adam bar,dogry düşüniň)Adminler, saýtyň terbiýeleýji maksadyna uly baha beripdim.Munyňyz welin düýbünden bolanok.

15.02.2019 / Gülzyýada

menä ikisinem haladym gosgyň  happy

15.02.2019 / Gumlygelin

@Has,goşgyny biraz üýtgetdim.Öñki görnüşini pozaýjakdym.Ýöne,başarmadym.Kyn görmän pozup beräýiñ.

15.02.2019 / Medinilla

Mährem eneleriñ hüwdisi ýaly, eziz ýaýlam owadan sen owadan))))

adamlary ýer ýurdy gowy suratlandyrypdyr.azapkeş, günûne razy, kanagatly ilat...indi baryp gõrsün şol ýere şol hudožnik bn şahyr düýpgõter üýtgän keşbi gõrerler.

dowamyna sabyrsyzlyk bn garaşyan powestiñ

14.02.2019 / jumagylyjovao

Gyzylgül Annagylyjowanyň goşgularynyň birini alyp, birini goýar ýaly däl.Hemmesi gowy çykýar.Şu adamyň ýüreginde ýiti ýagtylyk bar ýaly duýulýar.Bu ýagtylygy hiç haçan gidirmeginiň. Üstünlik hemraň bolsun.

14.02.2019 /

Powesti aglap-aglap okadym.Kakam ýogalyp maşgala meň bilen menden 2 ýaş kiçi gyz jigimiň boýnumyza galan wagtlarydy ol.Bir gün jigim:"Bildiriş asypdyrlar.Iş barmyşyn gyzlara.Gidip göreli-le,menem işe giräýmesem bir saňa agyr düşýär-ä" diýensoň,şol bildirişde görkezilen ýere bardyk.Gapyň agzynda duran daýaw adam işe jigim girmeli bolansoň,meni goýbermedi.Jigim biraz wagtdan soň ýüzüni ak tam edip çykdy.Ýolda gelýärkäk,pornografiýa bilen meşgul bolmagy teklip edendiklerini aýtdy.Men gaharyma,yzyma gaýtjak boldum welin,jigim:" Içi doly erkek adam.Gitme"-diýip saklady.Ýol boýy aglaşyp gaýtdyk.Ejeme-de,hiç kime-de hiç zat aýtmadyk.Kakam barka öýden kowsaňam gitmäýjek ýaly bolup oturan adamlar,indi töhmet atmanam hiç zatça görenokdylar.Meň aýtjak bolýanym, 90 ýyllaryň şol hupbatly günleriniň bir gyrasyny bizem görüp galdyk.Şoň üçin gaty agyr düşdi ony okamak. Biziň maňlaýymyza öňümizden  gowy,ýagşy niýetli adamlaram çykdylar,kömegem etdiler.

14.02.2019 /

Has goyanda haysy gazetde çykan, wagty çislosyna çenli anyk goyya. Okanda okan şekilli bolyar. Maglumat hökmünde yuzlenmage-de gowy bolya. Şoñky yaly sizem anyk goysañyz bolmagamy, @Gurbanaga?

14.02.2019 / Gurban_aga

Ahmet Bekmyradow neresse gysga ömründe köp işlere ýetişipdir.

14.02.2019 /

Привет хотим представить вам партнерку по http://onebetbest.com/push.php - пуш монетизацииhttp://bvgindustrial.ru - .
Всем кому интересен данный вид заработка можно перейти по http://onebetbest.com/push.php - ССЫЛКЕ(КЛИК) для регистрации.
============================================================================
Hi I want to introduce you to the affiliate program at http://onebetbest.com/push.php - push monetization
Anyone who is interested in this kind of earnings you can go to http://onebetbest.com/push.php - the LINK(CLICK) for registration.

13.02.2019 /

Men şu saýtdakylaryň ählisine çäksiz minnetdarlygymy bildiresim gelýär.Çünki, men öz ruhy rahatlygymy siziň döredijilik zähmetiňiziň netijesinden tapdym.  Siziň ähliňize döredijilik işiňizde, durmuşda hyýal edýän her bir başlangyçlaryňyzda üstünlik arzuw edýän.ALLAjan siziň öz kalbyňyzdan çykaryp,okyjylara bagş edýän yhlasyňyzyň,päk zähmetiňiziň miwelerini müňlerçe esse edip gaýtarsyn.

13.02.2019 / Garaýolly

Gyzykly eser

13.02.2019 /

Gowy yazylan

13.02.2019 / Garaýolly

Gaty gyzykly powest

13.02.2019 /

Gowy yazylan

13.02.2019 / Garaýolly

Oran tasirli

13.02.2019 /

Govy povest. gyzukkgl okadym dovammyl. Dovamna garasyan

13.02.2019 /

Hello!

We spend third part of our lives at work. How to spend this time with benefit?

You can grow bitcoins by 10% spending 5 minutes a day!
Quicker than a cup of coffee

http://dcbtc.info increases bitcoins by 10% in 48 hours.
You will automatically make a profit on your bitcoin wallet.

Start participating and make a profit!
Guaranteed by the blockchain technology!

12.02.2019 /

Dañatar aga, Hytrowkada biziñ goñşymyz bolup yaşady. Yatan yeri yagty bolsun yaşulynyñ. Beyik adam.

12.02.2019 / shara020388

Довамына гарашяс