Страницы: 1 2 3 ... 20 21 »
Показано 1-15 из 307 сообщений
0  
307. Ogulaman Jumagylyjowa   (13.02.2019 20:38)
Men şu saýtdakylaryň ählisine çäksiz minnetdarlygymy bildiresim gelýär.Çünki, men öz ruhy rahatlygymy siziň döredijilik zähmetiňiziň netijesinden tapdym.  Siziň ähliňize döredijilik işiňizde, durmuşda hyýal edýän her bir başlangyçlaryňyzda üstünlik arzuw edýän. ALLAjan siziň öz kalbyňyzdan çykaryp, okyjylara bagş edýän yhlasyňyzyň, päk zähmetiňiziň miwelerini müňlerçe esse edip gaýtarsyn.

0  
306. Gürgençli   (13.02.2019 12:24)
Saýta agza bolmakçy boldum. Emaili tassyklamak üçin hat ugradylar diýip ýazgy çykdy. Emailima hat bardy, hatdaky gökçe ýazga (linke) basdym, linki browser (chrome) kabul edenoga, howply diýýämi , rus dilinde anyk düşünemok.

+1  
305. Gürgençli   (13.02.2019 11:21)
Esselamu-aleýkum. Siziň saýtyňyza Öwezdurdy Nepesowyň «Gurbanmämmet serdar» diýen romany ýüklendi diýip talyplar.kom saýtynda okadym ýöne saýtyňyzdan ol romany tapyp bilmedim

0  
304. [Has]   (11.02.2019 20:14)
Waleykmsalam. Bilmedim-da inim, siziñ tel.iñ yagdayyny.

0  
303. Mary 69691757 [marybasimow]   (11.02.2019 15:59)
Egerde.acar.yalu.mumkinciligi.bar.bolsa.kyn.gormeseniz.owretsenizlan

0  
302. Mary 69691757 [marybasimow]   (11.02.2019 15:56)
Namedenka.pdf.gornysi.acylya.men.telim.xuwaweypi8

0  
301. Mary 69691757 [marybasimow]   (11.02.2019 15:53)
Essalamaleykum.Has...aga.skacat.etmana.owrendim.welin.word.dokx.diyip.yazylanlar. acanoga

0  
300. [Gurban_aga]   (09.02.2019 12:03)
redmi, Gara Seýitliýewiň Ene ýüregi goşgusy saýtda bar. Özüm şol goşgyny şu saýtda paýlaşypdym.

0  
299. [redmi]   (08.02.2019 22:34)
Gara Seyitliyewiñ "Ene yuregi" atly goshgusy barmyka

0  
298. [redmi]   (07.02.2019 20:52)
a.gowshudowyn Perman romany, sonundan uytgedilenmi namemi, gaty turkmene gelishmejek hereketler suratlandyrylyar

0  
297. [Kiparis]   (06.02.2019 19:22)
Salam. Tirkiş Jumageldiýewiň "Ýanan gelinler" eserini goýaýyň bar bolsa

0  
296. [Kiparis]   (04.02.2019 07:56)
Gyw,şo poroly açyp beren adam kim bolsa şol bilýär welin olam beýdip girip duran däldir-le. Başga bärde parol berjek tanşymam ýog-a.

0  
295. [Kakageldiýewa]   (03.02.2019 23:49)
Salamlar

0  
294. [Has]   (03.02.2019 15:23)
Parolyñy başga hic kime aydañzok dälmi? Eger yene birine aydan bolsanyz we ol girip çyksa siz yañky aydyşynyz yaly profilden çykyañyz we yene tazeden parolyñyzy yazyp girmeli bolyarsyñyz. Eger oz yakynynyz we ynanyan adamyñyza aydan bolsanyz, munuñ zyyany yok.

0  
293. Mary 69691757 [marybasimow]   (03.02.2019 13:48)
Мен.китап.окаманы.говы.горйан.озал.ертир.кома.гирип.окаярдым..ертир.ком.япылды.ве лин.гынандым.ертир.комдада.хас.туркмен.дийип..бады.говы.тарыхы.макалалар.язяды


Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: