Страницы: 1 2 3 ... 25 26 »
Показано 1-15 из 380 сообщений
0  
380. [Has]   (20.04.2019 00:48)
E-mailime yazay, boş nik açyo berayerin.

0  
379. Yazik   (20.04.2019 00:40)
Has aga men size agza bolmak isleyan name eymeli email-a hat geler diyip yazyldy Mena hat goremok.

0  
378. *   (14.04.2019 11:07)
cry

-2  
377. [Has]   (13.04.2019 18:10)
Goşgylarñy goymak ü.n şert döredildi. Gep onda dal. Yone ykgy-çokgyñ nämäý? Durşyñ b.n gep-gürrûñle, sen? Şu taydaky haysydyr bir agzany tanayanlygyñ ya tanamayanlygyñ maña-da başga okyjylara-da gyzyklymy, gerekmi? Bar aladañ-derdiñ gybat yaly-la señ? Yene-de çyn şahyrlykdan gurruñ edenem bolyañ. Sayt tarapyndan iñ soñky duyduryşyñy alyañ: aýyplaşma indi, "men señ kimligiñi bilýän, pylan-pysmydan..." we ş.m biderek gurruñleri yazma. Goşgyñ bolsa goy, okyjylaryñ beryan bahasyny gör, eger isleseñ özuñ yaz başga temalara baha, isle öw isle döw, ol öz işiñ. Ýone illeñ şahsy durmuşy b.n name işiñ bar?..

0  
376. [Has]   (13.04.2019 17:58)
Nurberdi, öte geçýäñ.

-3  
375. [Can-Kurt]   (13.04.2019 16:35)
Men goshgylarmy duzetmek ucin giryan sayta halkyn bildiryan kemciliklerini dinlemek ucin owrenmek ucin.adyñy uytgedenin bilentanalman galjak adam yok dostluk ru yurekdesh ru dan tanayan sizi

0  
374. anonim   (13.04.2019 08:19)
alaydynay boş hawlap bizemä hemme saýtlara girýäs welin göze ilenok şol,hä bir kemi bar gönümel söz owadanlajak bolup duranok...tanamaýan adamyňa beýdip kemsidiji sözleri diýmegi gelşirýän bolsaňyz sizem şol tekrarlap aýtýan şahyr boljak bolýan şahyrsumakçada ýok bagyşlaň welin...hiç mahal özüne göwni ýetýän adam iliň,onda-da keseki tanamaýan adamsyna beýle sözler diýenok...öz pikrini aýdýan adam haçan beýle maňzyňyza batdy?her kim özüni oňarmak bilen başagaý bolup ýörlendiginde başga adama eliňizem degmezdi.sen gowsy goşgularyn düzet adam bilen işiň bolmasyn.

-2  
373. [Can-Kurt]   (13.04.2019 08:05)
Bir siziñ saytynyzdan dal.Tanalman galjak adam yok ahyrda.pikirleri osdireli diyp yazyp goymady pikir bilesi gelip.Hakyky şahyrdan diñe gowluk cykarmyka diyan Has aga.Erbetlik cyksa sahyr daldir sahyrsumakdyr ol kim bolsada

-2  
372. [Has]   (12.04.2019 22:48)
"Iñ ynsapsyz we wyždansyz adamlar şahyrlaryñ içinde bar..." diylen soz meñ sözüm, jigim. Pikirleriñ başragyna gidip okap gör. Eger munyñ şeýle daldigine ynanmayan bolsañ, diymek sen onda edebi jemgyýetçiligiñ içine girip görmänsiñiz, durmuşdan hem şahyrlar dunyasinden owrenmeli zatlañ kän diymekdir.

0  
371. [Has]   (12.04.2019 22:45)
Nurberdi? Name bolya tanamadyk adamyña "senden zat owrenilmez" diyp yazyañ. Ya tanayañmy? Eger şahsy tanyşlygyñ bar bolup, oyke-kinañi dökesiñ gelse şahsy hatyna yazyp yetirer yaly mümkinçilk bar ahyryn saytda. Kopçuligiñ pikir alyşyan yerinde yazyan zadyña nahili duşunmeli?

-3  
370. [Can-Kurt]   (12.04.2019 22:29)
Gulizyyada jogap
Kimden zat ogrenilsede senden ogrenilmesinde adam ys galmaz ogrenenlerde tongue

0  
369. [Gülzyýada]   (12.04.2019 22:08)
smile

-3  
368. [Can-Kurt]   (12.04.2019 22:07)
Gylizyyada jogap. Bulagaylyk senin her harpynda niyet maksat tutunan.gow bolan bolup yazyp oturma. Se

-3  
367. [Can-Kurt]   (12.04.2019 22:04)
Gulyzyyada jogap. saytda munkurlik goriplik das towregiñe kin ankap duran, dine one gecmek kimdir birlerini garalamak durmusda hemmeleri gara ozuni ak gorkezmek niyetli yazan boydan basku tesirleni okyp seni tanamak mesele dal. Senin pikrini bilmek ucin basga birinden maglumat grrek dal. Oz bolgusyz yazyan samsykluklan akyp dur sayitda.

-2  
366. [Gülzyýada]   (12.04.2019 21:37)
@Gocmedow kininiz kime?! yazyan zadymy ozim bilyan men size seljermek hokman dal.... tongue
yazlan zady ilin gepne gulak gabartman soo diyilyan pak gownlilik bnem bir okajak bolun jigim!


Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: